Wednesday, September 19, 2007

'Langyang buhay 'to oo. Maubusan ba naman ako ng tickets para sa Avenue Q.

Tsk. Kung hindi ka ba naman mapamura talaga.

1 told me off:

avi said...

kasi di atyo nagpa-reserve agad ng tickets, tim. ayan, naubusan tuloy. :(

sana may re-run